Bra att veta

Wi-fi/Internet

Viking Line
När du reser med oss på Viking Line kan du nyttja gratis wifi (Viking Public) på anvisade platser ombord.

Tallink Silja
Kostnadsfritt wifi finns ombord.

Eckerölinjen


Birka
Kostnadsfritt wi-fi ombord. Täckningen och styrkan varierar beroende på var i fartyget du befinner dig. Bäst täckning hittar du i de publika utrymmena på däck 5, 6 och 10. De flesta hytterna saknar täckning

Rökning

Eckerölinjen
Eckerö Linjens fartyg är rökfria. Möjlighet till rökning finns ute på däck.

Viking Line
Rökning är endast tillåtet i särskilda rökrum ombord samt ute på däck. All slags rökning – även användning av e-cigaretter – är förbjuden i hytter, i allmänna utrymmen och på andra platser i fartyget

Birka Cruises
Hela fartyget är rökfritt förutom cigarrummet på däck 6. Rökning i hytterna är förbjuden 

Tallink Silja
Rökning är endast tillåten på särskilt avsedda platser. Rökning (inklusive e-cigaretter) i passagerarområdena, hyttområden och andra allmänna utrymmen på fartyget är förbjudet