Bra att veta

Wi-fi/Internet

Viking Line
När du reser med oss på Viking Line kan du nyttja gratis wifi (Viking Public) på anvisade platser ombord.

Tallink Silja
Kostnadsfritt wifi finns ombord.

Eckerölinjen

Gratis wi-fi med hög kapacitet finns ombord

Birka
Kostnadsfritt wi-fi ombord. Täckningen och styrkan varierar beroende på var i fartyget du befinner dig. Bäst täckning hittar du i de publika utrymmena på däck 5, 6 och 10. De flesta hytterna saknar täckning

Rökning

Eckerölinjen
Eckerö Linjens fartyg är rökfria. Möjlighet till rökning finns ute på däck.

Viking Line
Rökning är endast tillåtet i särskilda rökrum ombord samt ute på däck. All slags rökning – även användning av e-cigaretter – är förbjuden i hytter, i allmänna utrymmen och på andra platser i fartyget

Birka Cruises
Hela fartyget är rökfritt förutom cigarrummet på däck 6. Rökning i hytterna är förbjuden 

Tallink Silja
Rökning är endast tillåten på särskilt avsedda platser. Rökning (inklusive e-cigaretter) i passagerarområdena, hyttområden och andra allmänna utrymmen på fartyget är förbjudet

Ta ut pengar / Bankomat ombord

Birka
I fartygets reception accepteras Visa Elektron och Maestrokort för kontantuttag om högst SEK 2000 vilket kostar SEK 40 i avgift. Kontantuttag och valutaköp med utländska kreditkort i fartygets reception accepteras ej.

Cinderella
Det finns uttagsautomat ombord på Viking Cinderella (”Kontanten”)

Tallink Silja
På Baltic Princess finns Bankomat finns ombord. En serviceavgift på 1.95€ plus bankens växlingsavgift tillkommer.
På Galaxy finns ingen möjlighet till uttag av kontanter.